Tourismusverband Tannheimer Tal

Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

De eigenaar en exploitant van de speelhal "Tanni's Kinderparadies" is het toeritenbureal Tannheimer Tal, Vilsalpseestr. 1,6675 Tannheim (www. tannheimertal. com)

De term gebruiker verwijst zowel naar beide seksen (vrouwen en mannen) als naar minderjarigen. Gasten, toeschouwers of andere personen, zonder actief gebruik van de speelhal, zijn eveneens onderworpen aan het zaalreglement en de toepasselijke reglementen en reglementen.

 

De term "speelruimte" verwijst naar die delen van de voorziening die bestemd zijn voor actief gebruik.

De parkeerplaatsen maken deel uit van Tanni's Kinderparadies en van het toeristenbureau. Gebruikers van Tanni's Kinderparadies hebben geen recht op deze parkeerplaatsen. Gratis parkeren naar  beschikbaarheid.

 

Het bericht met de algemene voorwaarden en het zaalreglement bevindt zich in de entree en bevat de essentiële informatie over het gebruik van de speelhal. Meer informatie is te vinden op de website www.kinderparadies.tirol Elke gebruiker moet zich vooraf informeren over de algemene voorwaarden en het zaalreglement en bevestigen dat hij/zij daarvan op de hoogte is bij de aankoop van het ticket.

 

  1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Al het spelmateriaal met uitzondering van het materiaal in de peuterplaats kann en mag worden gebruikt door kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het peuter-gebied is speciaal en uitsluitend voor kinderen tot 3 jaar. De consumptie van alcohol, sigaretten en kauwgom is in de hele hal niet toegestaan!

 De speelhal "Tanni's Kinderparadies" omvat alle ruimtes: entree, foyer, kledingkasten en sanitaire voorzieningen, trappenhuis en speeltuin.

De term "speelruimte" verwijst naar die delen van de voorziening die bestemd zijn voor actief gebruik.

 

1.     Algemeen

Voorwaarde voor het gebruik van Tanni's Kinderparadies is de aankoop van een ticket. Bij betaling van de toegangsprijs wordt een contractuele relatie tussen u als gebruiker en de exploitant rechtsgeldig. De voorwaarden maken integraal deel uit van dit contract. Wij behouden ons het recht voor deze te wijzigen. De momenteel geldende algemene voorwaarden en zaalreglementen zijn te vinden op de website www.tannheimertal.com of op het bord in de entree.

 

2.     Gebruik

Het gebruik van Tanni's kinderparadies is niet kostenloos. De geldende prijzen staan in de actuele prijslijst. Het gebruik is alleen toegestaan met een geldig ticket, de kennis van het beleid en de regels van de zaal. Ze kunnen te allen tijde als bewijs worden gepresenteerd. Wie zonder geldig ticket binnen is moet rekening houden met de overeenkomstige consequenties.

Indien gewenst zijn er kasten beschikbaar in de garderobe voor gratis gebruik. Bij het verlaten van de speelhal mag de sleutel niet meegenomen worden!

 

3.     Orde en hygiene

Het hele kinderparadijs, inclusief sanitaire voorzieningen en kasten, moet schoon worden gehouden. Om hygiënische redenen moeten sokken altijd in de speelhal worden gedragen. Telefoneren of muziek luisteren met een hoofdtelefoon is niet toegestaan in het speelgedeelte.

De consumptie van eten en drinken is alleen toegestaan in het aangewezen gebied, niet in de speeltoestellen. Het is ten strengste verboden om drankjes mee te nemen en te consumeren op de speeltoestellen. Geen glas in de speelruimte!

Kostbaarheden en tassen gelieve niet mee te nemen in de hal tijdens het spelen, maar moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde kluisjes. Om hygiënische redenen is het verboden huisdieren mee te nehmen.

 

4.     Entreeticket

Wanneer u de Kinderparadies van Tanni binnengaat, moet u uw persoonlijke abonnement tonen of een toegangsbewijs kopen zonder dat u daarom wordt gevraagd. Het geldige toegangsbewijs dient gedurende de gehele duur van uw verblijf in het Kinderparadies bewaard te worden. Het personeel behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijze controles uit te voeren. Veiligheidsgerelateerde en andere instructies van het personeel moeten altijd opgevolgd worden; anders kan het gebruik van het systeem (zonder terugbetaling van de toegangsprijs) verboden zijn.

In geval van vandalisme en/of diefstal is het personeel verplicht dit te melden bij de politie.

 

5.     Verantwoording van een ouder of voogd

Kinderen mogen Tanni's Kinderparadies alleen bezoeken in gezelschap van hun ouders of voogd, tenzij de ouders uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor het bezoek van het kind zonder het gezelschap van een voogd in het geval van kinderen ouder dan 8 jaar op het daartoe bestemde formulier. Er zal geen overdracht van toezicht plaatsvinden naar het persooneel van Tanni's Kinderparadies. De ouder of voogd blijft altijd verantwoordelijk voor het kind.

 

6.     Verantwoording van de exploitant

Het gebruik van de speelttoestellen is op eigen risico. Het gebruik mag alleen plaatsvinden binnen het kader van de huisregels. Het team van Tanni's Kinderparadies neemt het toezicht van de bezoekers niet over. Tanni's Kinderparadies is niet aansprakelijk voor letsel ontstaan aan kinderen of andere bezoekers van de kinderspeelhal als gevolg van het niet naleven van de instructies of hun eigen onkundig gebruik. De bezoekers zelf, de ouders/voogd van de kinderen zijn hiervoor aansprakelijk. In het bijzonder is Tanni's Kinderparadies niet aansprakelijk voor verwondingen toegebracht aan kinderen onderling, voor het verlies van meegenomen voorwerpen, noch voor schade veroorzaakt door opzettelijk of nalatig gedrag van een bezoeker. Let op zelf op de garderobe of kastjes. Bij schade wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

 

7.     Veiligheid

In het bijzonder is Tanni's Kinderparadies niet aansprakelijk voor verwondingen toegebracht aan kinderen onderling, voor het verlies van meegenomen voorwerpen, noch voor schade veroorzaakt door opzettelijk of nalatig gedrag van een bezoeker. Let op zelf op de garderobe of kastjes. Bij schade wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

 

8.     Ziekte

Toegang tot Tanni's spelparadies is niet toegestaan voor personen met infectieziekten of open wonden, of personen onder invloed van bedwelmende stoffen. Gebruikers met een lichamelijke beperking mogen geen gebruik maken van de speeltuin..

 

9.     Eten en drinken

Eten en drinken is niet toegestaan in de speelruimte. Dranken en eten mogen uitsluitend in de zitgelegenheden worden genuttigd. Het meenemen van eigen snoep en frisdrank is toegestaan in Tanni's kinderparadies. Wij vragen echter om uw begrip dat het meenemen van etenswaren, koffie en thee geleverd door externe bedrijven (pizza service of fast food snacks) niet is toegestaan..

Het afval van de meegebrachte snoepjes en dranken moet door de bezoeker zelf op de juiste wijze worden afgevoerd.

 

10.  Ausschluss

Kinder bzw. Besucher können von der Benutzung von Tanni’s Kinderparadies und deren Einrichtungen ausgeschlossen werden, wenn sie oder ihre Eltern gegen die Hausordnung, gute Sitten und allgemeine Rechtsvorschriften zuwiderhandeln bzw. den Anordnungen des Personals nicht Folge leisten. Den im Interesse der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit getroffenen Maßnahmen und Anordnungen des Personals ist Folge zu leisten. Das Personal ist berechtigt, im Falle des besonders unleidlichen Verhaltens der Kinder diese für eine bestimmte Zeitdauer von der Benutzung des Spielplatzes auszuschließen. Dasselbe gilt auch für erwachsene Personen bei entsprechendem Verhalten. In diesem Fall wird der Eintrittspreis nicht zurückerstattet. Auch bei Jahreskartenbesitzer die auf Grund der Angeführten Ausschlussgründe von der Benutzung des Spielplatzes ausgeschlossen werden gibt es keine Rückerstattung auf den Preis der Jahreskarte. Es ist befugt, Besucher die die Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährden, andere Besucher belästigen, gegen die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen, oder den Anordnungen des Personals nicht Folge leisten, aus Tanni’s Kinderparadies zu verweisen. Im Falle der mutwilligen oder fahrlässigen Beschädigung oder Zerstörung der Anlagen sowie der Einrichtungen des Kinderspielareals ist der Besucher oder sein Erziehungsberechtigter zum Ersatz des entstandenen Schadens samt Rechtsverfolgungskosten verpflichtet. Diebstahl und mutwillige Beschädigung werden umgehend zur Anzeige gebracht. Im Falle des Diebstahls ist Tanni’s Kinderparadies berechtigt eine Bearbeitungsgebühr von der betroffenen Person in Höhe von € 100,-- zu verlangen. Für Schäden, welche durch Kinder auf dem Spielplatz mutwillig verursacht werden, haften deren Eltern nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

 

11.  Datenschutz und Zustimmungserklärungen

Der Nutzer stimmt zu das die im Rahmen des Registrierungsformulars erfassten Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung und internen Marketingzwecken verwendet werden dürfen. Weiter stimmt der Nutzer zu an die von ihm angegebene elektronische Postadresse im Falle von Direktmarketing erhaltene elektronische Post zu akzeptieren. Ein Widerruf dieser Zustimmung ist jederzeit per Mail an info@tannheimertal.com möglich.

 

12.  Einwilligung Bilder und Filme

Der Nutzer gibt sein Einverständnis dafür, dass in Tanni’s Kinderparadies  angefertigte Bilder/Filme durch Mitarbeiter bzw. auch von Dritten, auch ohne sein Wissen und Nennung seines Namens, zu Werbe- und Präsentationszwecken verwendet werden dürfen. Der Nutzer verzichtet diesbezüglich auf jegliche Ansprüche gem. § 78 Urheberrechtsgesetz. Ein Widerruf dieses Einverständnisses ist jederzeit per Mail an info@tannheimertal.com  möglich.

 

13.  Rückerstattung von Eintrittskarten

Die Rückerstattung des Geldes für Jahreskarten bei Verletzung oder dauerhafter Erkrankung (Vorlage eines ärztlichen Attestes) ist nicht möglich. In diesem Falle wird die Gültigkeit der Jahreskarte verlängert bzw. an einen anderen Zeitraum angepasst. Für Tageseintrittskarten ist diese Regelung nicht anzuwenden.
Jahreskarten müssen Personalisiert werden und können daher nicht von mehreren Personen verwendet werden.

 

14.  Rauchen, Alkohol und Drogen

In Tanni’s Kinderparadies herrscht generelles Rauchverbot. Die Nutzung unter Einfluss von Alkohol und Drogen ist nicht gestattet!

 

15.  Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten zwischen Nutzer und des Betreibers ist das Bezirksgericht Reutte  zuständig. Es gilt österreichisches Recht.

Die evtl. Ungültigkeit einzelner AGBs führt nicht automatisch zur Unwirksamkeit sämtlicher AGBs.